Etiket: Hasan AYKIN

DEFTER VE BELGELERİM “ZAYİ OLDU”, “ÇALINDI”, “KAYBOLDU”. NE YAPMALIYIM?

close up photo of ledger s list

Defter ve belgeler ticari hayatın en temel unsurlarıdır. Bu yüzden bunların belli sürelerle saklanması ve yetkililerce istenildiğinde ibraz edilmesi gerekir. Peki, defter ve/veya belgeleriniz zayi olur, çalınır veya kaybolursa ne olur? İbraz yükümlülüğünüz nasıl etkilenir? İbraz yükümlülüğünü yerine getirmemek nedeniyle ceza almamak, sorumluluktan kurtulmak için ne yapmanız gerekir? Aşağıda bu sorulara mümkün olduğunca cevap aradık. Mümkün olduğunca diyoruz, çünkü bu konuda idareler mükellefi bilgilendirecek, yönlendirecek mevzuat, rehber ve açıklama konusunda çok hasis. Bu nedenle, mümkün olduğu kadar varsa mevzuata yer verdik

HANGİ VERGİ İNCELEME RAPORLARI DAVA KONUSU YAPILABİLİR?

Bu çalışmada, vergi inceleme raporlarına karşı dava açılıp açılamayacağı konusu yargı kararları ışığında inceleme konusu yapılmaktadır. Bu çerçevede öncelikle hangi işlemlerin vergi mahkemesinde dava konusu yapılabileceği konusu incelenmekte, daha sonra vergi inceleme raporlarının dava konusu yapılıp yapılamayacağına ilişkin ana kural ve istisna oluşturan durumlar incelenmektedir.