Etiket: hukuk devleti

Kazanılmış Hakların ve Haklı Beklentinin Korunması İlkesi

Kazanılmış hakların korunması ilkesi, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre hukuka uygun olarak kazanılan hakkın, sonradan bu kural değişse veya kaldırılsa dahi korunması yükümlülüğünü ifade etmektedir. Dolayısıyla kazanılmış hak hukuka uygun olarak tamamlanmış bir […]

Vergi Hukukunda Hak Arama Hürriyeti

1982 Anayasasının 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyetinin “Hukuk Devleti” olduğu açıkça hüküm altına alınmıştır. Hukuk Devleti ilkesi, devlet düzeninde hukukun üstünlüğünü ve hukuka bağlılığı gerektirir. Hukuka uygunluk ise yargısal denetimle sağlanacaktır. İdarenin yargı yolu ile denetimi ve […]

HUKUK DEVLETİ KAVRAMI VE HUKUK DEVLETİNDE GEÇERLİ TEMEL İLKELER

Hukuk devleti, hukukun egemen olduğu ve vatandaşların hukukî güvenliğe sahip bulunduğu devlet olarak tanımlanır.  Diğer haklarda olduğu gibi, mükellef haklarının korunmasının en önemli garantisi hukuk devletidir. Bu nedenle aşağıda hukuk devleti tanımı ve hukuk devletinin dayanması gerekli başlı başlı ilkelere yer veriyoruz.