Etiket: ihbar ikramiyesi

İhbar İkramiyesi Kanunu

MENKUL VE GAYRİMENKUL EMVAL İLE BUNLARIN İNTİFA HAKLARININ VE DAİMİ VERGİLERİN MEKTUMLARINI HABER VERENLERE VERİLECEK İKRAMİYE HAKKINDA KANUN Madde 1Umumi veya hususi kanunlar ve muahedeler ahkamına göre Devlete ait veya Hazine emrine […]

Gelir İdaresine Hangi Tür İhbarı, Hangi Birime Yapabilirim?

Gelir İdaresi internet üzerinden 189 no.lu telefon (alo maliye) üzerinden ve doğrudan yazılı olarak ihbarları almaktadır. GİB tarafından ihbarınızın değerlendirmeye alınabilmesi için T.C. Kimlik Numaranız ile adresinizi girmeniz gerekmektedir. İnternet üzerinden sadece; – […]

VERGİ DENETİM KURULUNA ONLİNE İHBAR NASIL YAPILIR?

Vergi Denetim Kurulu vergi incelemelerinin büyük kısmını gerçekleştirmektedir. Vergi incelemelerinin önemli kaynaklarından birisi de ihbarlardır. VDK bu kapsamda online ihbar ve şikayet yapılmasına imkan tanımaktadır. 

Vergi Denetim Kuruluna online, elektronik olarak internet üzerinden ihbarda bulunmak için https://ihbar.vdk.gov.tr/?AspxAutoDetectCookieSupport=1 linkini tıklayarak karşınıza çıkan VDK İhbar/Şikayet Giriş Formunu eksiksiz olarak doldurmanız gerekiyor.

İHBAR İKRAMİYESİ DOLANDIRICILIĞINI DA GÖRDÜK.

Kamu Görevlisi İhbar İkramiyesi Alabilir mi? Vergi kaçıranlara ilişkin olarak ihbarda bulunulduğu takdirde ihbar ikramiyesine hak kazanılması söz konusu olabilmektedir. Ancak, ihbar ikramiyesine hak kazanmanın çeşitli şartları bulunmaktadır. Bunlardan birisi de ihbarda […]

Danıştay Kararı: İhbar İkramiyesinin Ödenmemesine İtiraza İlişkin

DANIŞTAY 3. Dairesinin 13.06.2001 tarih ESAS: 2000/2817 KARAR: 2001/2382 sayılı kararı. İstemin Özeti :…’nun … Malmüdürlüğü mükellefi …’ın ikrazatçılık yapmak suretiyle vergi kaçak ve kaybına sebebiyet verdiğini ihbar eden davacıya ihbar ikramiyesi ödenmemesine ilişkin […]

MESLEK MENSUPLARININ MESLEK SIRLARI

YMM ve SMMM’lerin meslek sırlarına ilişkin düzenleme 3568 sayılı Kanunun “Meslek Sırları” başlıklı 43 üncü maddesinde yapılmıştır.

Maddeye göre; meslek mensupları ve bunların yanlarında çalışanlar, işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları ifşa edemezler, çeşitli kanunlarla muhbirlere tanınan hak ve menfaatlerden faydalanamazlar. Bu kapsamda ihbar ikramiyesinden yararnılamayacaktır. 

Danıştay Kararı: Teftiş ve Denetimler Sırasında Tespit Ettiği Vergi Ziyaını Bildirenlere İhbar İkramiyesi Verilmez

Özet: Bir kurumda müfettiş olarak çalışan şahıs, yaptığı teftiş ve denetimler esnasında tespit ettiği vergi ziyaına ilişkin hususları Maliye Bakanlığına bildirmiş ve 1905 sayılı Kanun uyarınca ihbar ikramiyesi talebinde bulunmuştur. Talebinin olumsuz […]