Etiket: ihbar

VERGİ DENETİM KURULUNA ONLİNE İHBAR NASIL YAPILIR?

Vergi Denetim Kurulu vergi incelemelerinin büyük kısmını gerçekleştirmektedir. Vergi incelemelerinin önemli kaynaklarından birisi de ihbarlardır. VDK bu kapsamda online ihbar ve şikayet yapılmasına imkan tanımaktadır. 

Vergi Denetim Kuruluna online, elektronik olarak internet üzerinden ihbarda bulunmak için https://ihbar.vdk.gov.tr/?AspxAutoDetectCookieSupport=1 linkini tıklayarak karşınıza çıkan VDK İhbar/Şikayet Giriş Formunu eksiksiz olarak doldurmanız gerekiyor.

Yargıtay Kararı: Usulsüz Şekilde Yapılan Aramada Elde Edilen Delillere Dayanarak Vergi Kaçakçılık Cezası Verilemez.

Vergi Usul Kanunun 142-146. Maddeleri ve CMK’ya uygun olarak yapılmayan aaramada elde edilen deliller VUK 359. madde ile verilecek hükme esas alınamaz. İhbar üzerine vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların talebi ve sulh ceza yargıcının kararı olmaksızın yapılan aramalı incelemede elde edilen delillerle hüküm oluşturulamaz. Hukuka aykırı delillerle verilecek hüküm anayasanın 38/6, AİHS’nin 6, CMK 206, 217/2 maddelerine aykırıdır.