Etiket: ihracat vergileri

İhracat Vergileri Nedir?

İhracat vergilerinin neleri kapsadığı Gümrük Kanununda belirlenmiştir. Buna göre, “İhracat vergileri” deyimi;

a) Eşyanın ihracatında ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükleri,