Etiket: ikinci derece usulsüzlük

Usulsüzlük Cezalarının Sınıflandırması

Vergi Usul Kanunu’nun 351’inci maddesine göre usulsüzlük;  vergi kanunlarının şekle ve usule ilişkin hükümlerine uyulmamasıdır. Vergi Usul Kanunu usulsüzlük fiilleri ve cezaları aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir; Genel Usulsüzlükler (birinci ve ikinci derece) Birinci […]