Etiket: il özel idaresi tanımı

İl Özel İdaresi

İl özel idaresi tanımı: İl özel idaresi: İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir. İl […]