Etiket: inşaat ve onarım işleri

YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI

Gelir Vergisi Kanununda yıllara sari inşaat ve onarım işleri için, “Birden fazla takvim yılına sirayet eden” ibaresi yer almaktadır. Ancak “Yıllara yaygın”, “Birden fazla yıla sirayet eden”, “Yıllara sari” şeklinde ibareler de aynı anlamda kullanılmaktadır. 

Faaliyet konusunun;

İnşaat ve onarım işi olması,
Taahhüde bağlı olarak başkaları hesabına yapılması ve
Birden fazla takvim yılına sirayet etmesi
şartlarının tümünü birden karşılaması durumunda yıllara sari (yaygın) inşaat ve onarım işinden bahsetmek mümkündür.