Etiket: istisna haddi altında

İstisna Haddinin Altında Kalan Tutarlar İçin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Verilir mi?

Veraset yoluyla intikal eden mal, istisna haddinin altında kalsa dahi Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Ancak, ivazsız intikallerde istisna haddinin altında kalan tutarlar için beyanname verilmez.