Etiket: izaha davet nedir?

İzah Değerlendirme Komisyonuna İzahat SÖZLÜ OLARAK da Yapılabilir mi?

İzaha davet müessesesi, verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitlerle ilgili olarak aynı merciler tarafından mükelleflerden açıklama talep edilmesidir.
482 Sıra Numaralı Vergi Usul Genel Tebliğ hükümleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde izaha davet yazısı üzerine İzah Değerlendirme Komisyonuna izahın YAZILI veya SÖZLÜ şekilde yapılması mümkündür.

İZAHA DAVET NEDİR? HUKUKİ SONUÇLARI

İzaha davet müessesesi hukukumuza 15/7/2016 tarih ve 6728 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile VUK’un mülga 370 inci maddesinin yeniden düzenlenmiş hali ile girmiştir. İzaha Davet Nedir? Maddeye göre; vergi incelemesine başlanılmadan veya […]