Etiket: izaha davet

Soru ve Cevaplarla İZAHA DAVET Uygulaması

Vergiye gönüllü uyumun artırılması, vergiye uyum maliyetinin azaltılması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amaçlarıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinde “İzaha davet” uygulaması düzenlenmiştir. İzaha […]

İZAHA DAVET Uygulaması İle İlgili VUK Genel Tebliği Sıra No:519

  VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 519)Resmi Gazete Tarihi: 30/07/2020Resmi Gazete No: 312011. Giriş ve Amaç Vergi mükellefiyetine ilişkin yükümlülük ve ödevlerin tam olarak yerine getirilmesi amacıyla ve vergi kanunlarının […]

İzaha Davet Müessesesi ile İlgili VUK Tebliğ Taslağı

6728 sayılı Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mülga 370’inci maddesinin “İzaha davet” başlığı altında yeniden düzenlenmesi suretiyle vergi sistemimizde ihdas edilen “izaha davet” müessesinde 7194 sayılı Kanunun 25’nci maddesi ile […]

İzaha Davet Müessesesinin Usul ve Esaslarını Düzenleyen VUK Tebliği Yayımlandı.

25 Temmuz 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30134 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 482) 1. Giriş ve Amaç Vergi mükellefiyetine ilişkin yükümlülük ve […]

İZAHA DAVETE İCABET ETMEMENİN SONUÇLARI NE OLUR?

Vergi Usul Kanununun mülga 370 inci maddesi 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla[1] “İzaha davet” başlığı altında yeniden düzenlenmiştir. “İzaha davet” müessesesi ile vergiye gönüllü uyumun artırılması […]

MÜKELLEFLER HANGİ KONULARDA İZAHA DAVET EDİLECEK?

İzaha davet müessesesi ve mükelleflerin izaha davet edilebileceği konular özetlenmektedir.