Etiket: kaçakçılık suçu vergi ziyaı

Vergi Ziyaı Cezası

Vergi ziyaı cezası, Vergi Usul Kanununun (VUK) 341 inci maddesinde yazılı hallerde (yukarıda sıraladık) vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında kesilen cezaya verilen isimdir.

Vergi ziyaına, Vergi Usul Kanununun vergi kaçakçılığı suç ve cezalarını düzenleyen 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır.

VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇUNDAN DOLAYI BİR YILDA KAÇ KİŞİ YARGILANIYOR? MAHKUMİYET VE BERAAT ORANLARI NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Vergi kaçakçılığı, vergi kaçırmanın nitelikli bir türüdür. Vergi kaçakçılığı fiillerini işleyenlere, bir taraftan “mali” nitelikli vergi ziyaı cezasının 3 kat olarak uygulanması, diğer taraftan hapis cezası öngörülmüştür.  Dolayısıyla, vergi kaçırma fiili “kaçakçılık” boyutuna geçtiğinde, […]

VERGİ KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE CEZALARI

  VERGİ USUL KANUNU 359 UNCU MADDE: “KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE CEZALARI” Vergi kaçakçılık suçu ve cezası Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde düzenlenmiştir. Maddenin 5728 sayılı Kanunun 276 ıncı maddesiyle değişen metni aşağıdaki […]