Tag: kamu idareleri

Bütçe Hazırlama ve Uygulama Takvimi (Süreci)

OCAK – Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği bütçe uygulama tebliği yayımlanır. – Bakanlar Kurulu Kararıyla kamu görevlilerinin […]