Etiket: Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK)

Kamu İktisadi Teşebbüsü Nedir?

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT), 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye (KHK) tabi ve sermayesinin tamamı devlete ait olan İDT ve KİK’lerin ortak adıdır. İktisadi Devlet Teşekkülleri (İDT): İktisadi alanda ticarî esaslara göre, kâr amacı güderek faaliyet […]