Etiket: kamunun gelir kalemleri

Devletin Gelir Kalemlerinin Listesi

Devletin veya genel olarak kamunun pek çok gelir kalemi bulunmaktadır? Devlet hangi kalemlerden, kaynaklardan gelir elde eder? Devletin gelir kalemleri nelerdir? Devletin gelir kaynakları nelerdir? Devletin veya kamunun gelir kaynakları esas olarak altı ana başlık altında toplanır:

Vergi Gelirleri,
Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri,
Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler,
Faizler, Paylar ve cezalar,
Sermaye gelirleri,
Alacaklardan tahsilat.
Aşağıda Genel Bütçe gelirler kalemleri ana ve alt başlıkları itibariyle sıralanmıştır.