Etiket: kanalizasyon harcamalarına katılma payı

Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Vergi, Harç ve Diğer Unsurlar

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca sağlanan gelirler; vergiler, harçlar, harcamalara katılma payları, ücretler, müze giriş ücretlerinden verilen pay ve maden paylarıdır. Bu gelirler aşağıda başlıklar halinde sunulmuştur: a) Belediye Vergileri – […]

HARCAMALARA KATILMA PAYI

Genel anlamda belediyelerin verdikleri birtakım hizmetlerden dolayı gayrimenkullerinde değer artışı meydana kişilerden aldıkları paylar olarak adlandırılabilecek olan “harcamalara katılma payları”, 29.05.1981 tarih ve 17354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2464 sayılı Belediye Gelirleri […]