Etiket: kar dağıtımı

Özelge: Kar dağıtımından sonra yapılan sermaye artırımı nedeniyle nakit sermaye artışı indiriminden (KVK 10/1-ı) yararlanılıp yararlanılamayacağı hk.

  Özet: Özelge Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen nakit sermaye artışları için vergi indirimi teşvikinden yararlanma düzenlemesine ilişkindir. Özelgede, şirket karının önce ortaklara dağıtılıp daha sonra da tekrar […]