Etiket: KATMA DEĞER VERGİSİ

AYM Bireysel Başvuru: İndirimlerin reddedilmesi suretiyle cezalı katma değer vergisi tarh edilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR ALKAPEN DOĞRAMA İNŞAAT SANAYİ TİCARET İTHALAT İHRACATLTD. ŞTİ. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2019/20170) Karar Tarihi: 15/6/2022 R.G. Tarih ve Sayı: 23/8/2022 – 31932 İKİNCİ BÖLÜM KARAR […]

İthalat işlemlerinden hangi vergiler alınır?

Türkiye’ye yapılan ithalattan alınan temel vergi gümrük vergisidir. İthalat işlemlerinizden gümrük vergisinin yanı sıra mali mevzuatla, dış ticaret mevzuatıyla ve bunların dışında kalan farklı kanunlarla belirlenen farklı vergiler alınmaktadır. İthalattan en yaygın […]

Özelge: Şirkete Ait Gayrimenkullün İntifa Hakkının Satışında Bedel, Fatura, KDV

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü Sayı: 11395140-105[VUK-1-21050]-E.356143 Tarih: 08.05.2020 Konu : Fatura bedelinin gerçek değer üzerinden mi yoksa tapu değeri üzerinden mi düzenlenmesi gerektiği […]

Özelge: Müteahhidin de Hissesinin Bulunduğu Arsa Üzerine Kat Karşılığı İnşaatlarda Yapı Denetim Hizmeti Faturası Kimin Adına Düzenlenir? Nasıl Düzenlenir?

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ZONGULDAK VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı: 84695066-105[Vuk/229-230]-26538 Tarih: 13.05.2020 Konu : Yapı Denetim Firması Tarafından Düzenlenen Faturaların Kurum Kazancı ve KDV Yönünden İndirim Hesaplarına Dahil Edilip Edilmeyeceği İlgide […]

Ticari Plakaların Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançların Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğü Sayı:84974990-130[KDV4-H-1-2018/48]-E.77067  08.03.2019 Konu: Ticari Plakaların Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançların Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi İlgi: 04/05/2018 tarihli başvurunuz. İlgide kayıtlı özelge talep […]

Özelge: İhraç edilen mallara ilişkin ciro prim ödemesinde KDV ve Tevkifat Uygulaması Hk.

T.C. RİZE VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı: 85550353-130[2017-13]-19035 Tarih: 12.07.2019 Konu: İhraç edilen mallara ilişkin ciro prim ödemesi İlgi: … tarih ve … kayıt no.lu özelge talep başvurunuz. İlgide kayıtlı özelge talep […]

TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞTA KDV ORAN FARKLILIĞI

Giriş Katma Değer Vergisi Kanunun birinci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir. Teslim ve hizmetlerin tabi olduğu KDV oranları […]