Etiket: kaybolan fatura

Özelge: Kaybolan Fatura Yerine Aslı Gibidir Şerhi Düşülen Fatura Fotokopisinin Kullanılıp Kullanılamayacağı hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı: B.07.1.GİB.4.99.16.01/01/MUK-35                                                   17.09.2007/17820 Konu:  Kaybolan fatura asılları yerine, faturayı düzenleyen firmada bulunan ve firma yetkilileri tarafından onaylanan örneğinin veya […]