Etiket: kayıt zamanı

İşlemlerin Defterlere Kayıt Zamanı

Vergi Usul Kanununa göre işlemlerin deftere kaydedilmesi ile ilgili süre sınırı konulmuştur. Bu süre sınırlamaları VUK 219 uncu maddede aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Kayıt ZamanıMadde 219(Değişik: 30/12/1980 – 2365/32 md.) Muameleler defterlere zamanında […]

Defter Beyan Sistemi ile Birlikte Serbest Meslek Kazanç Defterine Günü Gününe Kayıt Zorunluluğu Kalktı mı?

Yeni sistemler uygulamaya girdiğinde belirsizlikleri de beraberinde getirir. Defter Beyan Sistemi yeni bir uygulama ve pek çok kişinin kafasında bazı konularda soru işaretleri var.

Bunlardan birisi, “Defter Beyan Sistemi ile birlikte  serbest meslek kazanç defterine günü gününe kayıt zorunluluğunun devam edip etmediği” ile ilgili. Sitemize gelen sorulardan bunu anlıyoruz.

Konuya ilişkin soru işareti aynı konuda iki farklı düzenlemenin de yürürlükte bulunmasından kaynaklanıyor.

İşlemlerin Defterlere Kayıt Zamanı

Vergilemeye ilişkin işlemlerin defterlere kaydına ilişkin Vergi Usul Kanununda süre sınırlaması getirilmiştir. Ayrıca Katma Değer Vergisi Kanununda da indirim konusu yapmak için defterlere kayıt şartına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Bu nedenle, işlemlerin […]