Etiket: KDV Tekvifat oranı artırıldı

YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ İÇİN KDV TEVKİFAT ORANI ARTIRILDI

27 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14) ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nde değişiklik yapılarak, aşağıda sayılan kurum ve kuruluşlara (Belirlenmiş alıcılar) karşı yapılan yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde alıcılar tarafından yapılması gereken tevkifatın oranı 2/10’dan 3/10’a çıkarılmıştır. Uygulama 01 Ekim 2017’den itibaren başlayacaktır.  Yazıda ayrıca güncel kdv tevkifat oranlarına da yer verilmiştir.