Etiket: kdv tevkifat uygulaması

Özelge: Kısmi tevkifat uygulamasında fatura düzenleme sınırı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, firmanızın KDV Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında teslimi KDV den müstesna bulunan malları bu Kanunun 18/1 inci maddesi kapsamında istisnadan vazgeçerek KDV li olarak teslim ettiği belirtilerek, alıcı bir firmaya aynı kapsamdaki teslimler için ay içerisinde birden çok fatura kesilmesi durumunda tevkifat uygulamasının nasıl olacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI, TAM TEVKİFAT-KISMİ TEVKİFAT TEVKİFAT KDV’NİN BEYANI VE İNDİRİMİ

KDV’de Tevkifat Uygulaması 3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı vergi alacağının emniyet […]