Etiket: kdv tevkifatlarının beyanı

Reklâm Verme İşlemlerinde KDV Tevkifatı (Stopajı, Vergi Kesintisi) Uygulaması

Reklâm Verme İşlemlerinde KDV Tevkifatı (Stopajı, Vergi Kesintisi) Uygulaması KDV mükellefi olan gerçek veya tüzel kişiler (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir), KDV mükellefiyeti olmayan; Amatör spor kulüplerine, oyuncularının […]

Kiralama İşlemlerinde KDV Tevkifatı (Stopajı) Uygulaması

Kiralama İşlemlerinde KDV Tevkifatı (Stopajı) Katma Değer Vergisi  Kanununun Birinci maddesine (3-f) göre, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi işlemleri KDV’nin konusuna girmektedir. Söz konusu mal […]

İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemlerde Katma Değer Vergisi (KDV) Tevkifat Uygulaması

İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemlerde Katma Değer Vergisi (KDV) Tevkifat Uygulaması 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Birinci maddesine göre, bir hizmetin KDV’nin konusuna girebilmesi […]

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI, TAM TEVKİFAT-KISMİ TEVKİFAT TEVKİFAT KDV’NİN BEYANI VE İNDİRİMİ

KDV’de Tevkifat Uygulaması 3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı vergi alacağının emniyet […]