Etiket: kimlik tespiti

MASAK Düzenlemeleri Uyarınca Kimlik Tespitlerinde Kullanılacak Kimlik Belgelerinin Kapsamı Genişletildi.

Karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında başta finansal işlemler olmak üzere pek çok işlemde, işlem yapanın kimliğinin tespiti gerekmektedir. 

Kimlik tespitinde kullanılabilecek kimlik türleri “SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK”in 6 ncı maddesinde sayılmıştır. 

14.12.2017 tarih ve 30270 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan;  Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile kimlik tespitinde kullanılacak kimlik belgelerinin kapsamı genişletilmiştir.