Etiket: kira gelirleri istisna tutarı 2019

Güncel Kira Geliri (GMSİ) İstisna Tutarları

Gelir Vergisi Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 2019 yılı için 5.400 TL olarak belirlenmiştir.  (305 Seri No.lu GVK Genel Tebliği). 

Konutlara uygulanan gmsi istisna tutarları önceki yıllarda aşağıdaki gibidir. 

Yıllar itibariyle kira geliri istisna tutarları: 
2018 4.400.-TL
2017 3.900.-TL
2016 3.800.-TL