Etiket: kira kontratı vergi kaçakçılığı suçu

Özelge: İşyeri Kira Kontratında Kiranın Düşük Gösterilmesinin Vergi Kaçaklığı Suçunu Oluşturacağı hk.

Aşağıdaki özelgede,  kira ödemesini eksik gösteren kira kontratı tanzim etmek suretiyle stopaj gelir vergisinin eksik tahakkuk etmesine neden olan mükellefin bu eyleminin aynı Kanunun 359 uncu maddesinde hüküm altına alınan kaçakçılık suçunu oluşturduğu ve aynı Kanunun 367 nci maddesi gereğince yetkili cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulması gerektiği yönünde görüş verilmiştir. 

Özelgedeki ilginç görüş ise; sahte kira kontratı düzenleme veya kullanma fiilini  işleyenin VUK hükümlerine göre tüccar vasfı taşımaması halinde kaçakçılık suçunun oluşmayacağı yönündeki görüştür.