Etiket: kişi başına milli gelir rakamları

2002-2018 Kişi Başına Milli Gelir Rakamları

Türkiye’de kişi başına GSYH rakamları 2002-2018 dönemi için aşağıda sunulmuştur. 2002 yılından itibaren kişi başına milli gelirde belirgin bir artış trendi gözükmektedir. 2008 krizi ile yaşanan düşüş 2013 yılına kadar tekrar artış trendine girmiştir. 2014-2018 döneminde ise belirgin bir düşüş görülmektedir. 

Şekil: Kişi Başına GSYH (ABD Doları) 2002-2018