Etiket: kişilarararası güven

İKTİSATTA GÜVEN UNSURU

Dr.  Hasan AYKIN PDF Formatı 1- GİRİŞ İnsan ilişkileri sadece eylemlerden oluşmaz. İlişkilerindeki esas unsur kişiler arasındaki iletişim süreçleridir. Bir arada bulunan kişilerin toplum olarak isimlendirilebilmesi için bireyler arasında iletişim şattır. Çünkü […]