Etiket: kısmi bölünme

Özelge: Kısmi Bölünme Şartları Hakkında

Kısmi bölünmede işletme bütünlüğü şartlarının karşılanıp karşılanmadığına ilişkin olarak verilmiş olan Özelge aşağıda sunulmuştur. Kısmi bölünmede işletme bütünlüğünün korunması gerektiği hususu özelgenin özünü oluşturmaktadır. T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIŞANLIURFA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIVergi ve Anlaşmalar […]

Kısmi Bölünme ve Taşınmazlar

Kurumlar Vergisi Kanunun 19. maddesi uyarınca gerçekleştirilen kısmi bölünme işlemlerinde kurumlar vergisi doğmamaktadır. Bu nedenle, yapılacak kısmi bölünme işlemlerinde anılan maddede yer alan şartlara uyum sağlanması gerekir. Bu şartlardan en önemlisi ise […]