Etiket: kısmi sevkler irsaliyeli fatura

Özelge: Mal Sevkiyatının Kısım Kısım Yapıldığı Durumlarda İrsaliyeli Fatura Kullanımı

İlgide kayıtlı dilekçeniz ile, … vergi numaralı mükellefi olduğunuzu, şirketinizin …, …, … bayilikleri yaptığınız, bazı dönemlerde bazı ürünlerde iskonto kampanyaları yapıldığı, bu gibi durumlarda müşterilerin fazla miktarda mal talep ettikleri, depo sorunları nedeniyle bu malların farklı günlerde kısmi sevklerle istendiği, şirketiniz faturalı irsaliye kullandığından dolayı bu sevkleri yapamadığınız ve müşteriler ile sorunlar yaşadığınızı belirterek faturasını kesmiş olduğunuz müşteri mallarını farklı günlerde kısmi sevklerini nasıl yapabileceğiniz hakkında bilgi istenilmektedir.