Etiket: koruyucu aile ile birlikte oturan çocuğun giderleri vergiden indirilebilir mi?

Koruyucu aile olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamalarının yıllık gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

Özet: Gelir İdaresinden, koruyucu aile olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamalarının yıllık gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda özelge talep edilmiştir. Söz konusu talebi değerlendiren Gelir İdaresi, koruyucu aile […]