Etiket: kullanılamayacak hale gelen mallar kdv indirim

Miadı Dolan veya Zayi Olan Mallara İlişkin Yüklenilen KDV’nin İndirimi

Kullanım Süresi Geçen veya Kullanılamayacak Hale Gelen Mallara İlişkin Yüklenilen KDV’nin İndirimi

İşletmede bazı malların miadı dolmakta, bazı durumlarda ise mallar zayi olmaktadır. Miadı dolan veya ziya olan mallara ilişkin kdv’ler nasıl bir işleme tabi tutulacaktır?

Mükelleflerin faaliyetlerine ilişkin olarak stoklarında mevcut olan ancak kullanım süresi geçen veya bir başka nedenle kullanılamayacak durumda olan malların iktisabı dolayısıyla yüklenilen KDV’nin,3065 sayılı Kanunun (30/c) maddesi hükmü uyarınca indirim konusu yapılması mümkün değildir.