Etiket: kur farkı ba bs bildirimi

Özelge: Kur Farkı İçin Fatura Düzenlenmesi, KDV Uygulaması ve Ba Bs Bildirimi Hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, kurumunuzun tam mükellef bazı firmalarla sözleşmelerinin yabancı para üzerinden yapıldığı, tahsilatların dolar olarak gerçekleştirildiği ve faturaların düzenlendiği, fatura tarihi ile bedelin tahsil edildiği tarihin farklı olması dolayısıyla şirket lehine kur farkı oluştuğu, oluşan kur farkının müşterilere fatura edilmek istenildiği ancak müşterilerin söz konusu faturaları kabul etmediği belirtilerek, oluşan kur farkı için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği, fatura düzenlenmesi durumunda Ba formunda beyan edilip edilmeyeceği ile lehe oluşan kur farkının katma değer vergisi hesaplanmadan doğrudan gelir hesabına kaydedilip kaydedilemeyeceği hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.