Etiket: kurumlar vergisi %5 vergi indirimi

Dikkat! Uzlaşıp Ödediğiniz Vergiler Uyumlu Mükellef Olmanıza Engel Teşkil Ediyor?

Bilindiği üzere; 6824 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle başlığıyla birlikte değişen ve 01.01.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesi ile belli şartları sağlayan uyumlu mükelleflere %5 vergi indirimi müessesesi hayata geçirildi. 

Aşağıdaki özelgede mükellef idareden, yersiz olarak alındığı iddia edilen kdv iadesi ile ilgili uzlaşmaya varılmış olması durumunda uyumlu mükellef kategorisinde değerlendirilip, %5 vergi indiriminden yararlanıp yararlanamayacağını sormuştur. İdarenin cevabı özetle aşağıdaki gibidir: