Etiket: kurumlar vergisi oranı

Kurumlar Vergisi Oranı

Cari yılda geçerli kurumlar vergisi oranı kaçtır? sorusuna aşağıda cevap verdik. Kurumlar vergisi ve geçici kurumlar vergisi oranları Kurumlar Vergisi Kanununun 32. maddesinde düzenlenmiştir. Kurumlar Vergisi Kanununun 32. maddesine göre; kurumlar vergisi, […]

Kurumlar Vergisi ve Kurumlar Geçici Vergi Oranı Yüzde Kaçtır?

Kurumlar vergisi oranı, Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) 32 inci maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre, kurumlar vergisi oranı, kurum kazancı üzerinden %20’dir. 7061 sayılı kanunun 91 inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununa Eklenen Geçici madde ile Kurumlar Vergisi Oranları 2018, 2019 ve 2020 yılları için %22 olarak belirlenmiştir.  İlgili düzenleme aşağıdaki gibidir: