Etiket: kurumlar vergisinden muaf olanların ba-bs bildirim yükümlülğü