Etiket: kurumlarda tam mükellefiyet

Kurumlarda Tam ve Dar Mükellefiyet

Kurumlar Vergisine tabi kurumlar, kanuni veya iş merkezlerinin Türkiye’de bulunup bulunmadığına göre tam mükellefiyet veya dar mükellefiyet esasında vergilendirilmektedir. 
Kanuni Merkezin Tanımı: Kurumlar Vergisi Kanununa göre, kanuni merkezden maksat, vergiye tabi kurumların kuruluş kanunlarında, tüzüklerinde, ana statülerinde veya sözleşmelerinde gösterilen merkezdir.
İş merkezinin tanımı: İş merkezi, iş bakımından işlemlerin bilfiil toplandığı ve yönetildiği merkezdir.