Etiket: madenler ücret istisnası

Ücret Gelirlerine İlişkin İstisnalar

Ücret gelirleri, Gelir Vergisi Kanununun 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 uncu maddeleriyle kısmen veya tamamen istisna edilmiş olup, istisna uygulamasında ücret geliri elde eden kişilerin durumu da etkili olmaktadır.  

Ücret istisnasına ilişkin Gelir Vergisi Kanununda yer verilen hükümler aşağıda sunulmuştur.