Etiket: mahalli idareler bütçeleri

Bütçe Türleri ve Kapsamı

Bütçe türleri ve kapsamı Bütçe, belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi ifade eder. Kamu kurum ve kuruluşlarının bütçeleri […]