Etiket: mahkum tebligat

Danıştay Kararı: Mahkuma Cezaevinde Yapılan Ödeme Emri Tebligatının Usulüne Uygun Olmadığı hk.

Şirket adına düzenlenen ihbarname ve ödeme emrinin tebliği esnasında, hakkındaki hüküm kesinleşen ve medeni hakları kullanma ehliyeti bulunmayan davacı adına yapılan tebligatın usule uygun olmadığından, kesinleşmediği anlaşılan amme alacağının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinde hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında.