Etiket: mahremiyet

Vergi Mahremiyeti Nedir? Uymakla Zorunlu Olanlar, İstisna ve Cezası

Vergi mahremiyeti, vergi memurlarının ve diğer ilgili kişilerin, görevleri dolayı- sıyla elde ettikleri gizli bilgileri ifşa etmemeleri ve kendileri veya üçüncü kişiler yararına kullanmamaları şeklinde tanımlanabilir. Vergi mahremiyeti ile Devlet, mükellefle ilgili öğrenilen sırların üçüncü kişilere açıklanmayacağını garanti ederek mükellefin ve yakınlarının zarar görmelerini önlemek, devlet ve mükellef ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini ve mükellefin devlete güvenini sağlamak amaçlanmıştır