Etiket: makine teçhizat finansmanı krediler bsmv istisnası

Özelge: Makine teçhizat finansmanı için kullanılan kredilerde BSMV istisnası uygulaması hk..

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununa göre sanayi sicil belgesine haiz işletmelerden olduğu, enerji sektöründe faaliyet gösterdiği ve yenilenebilir enerji kaynakları alanında yatırımlar yaptığı, 6655 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği 1/1/2016 tarihinden önce kullanılmış 14 yıllık kredileri bulunduğu, ancak söz konusu kredilerin uzun vadeli olması nedeniyle ana para ve faiz ödemelerinin halen devam ettiği belirtilerek, söz konusu kredilere ilişkin olarak 1/12016 tarihinden sonra tahakkuk eden kredi faiz ve komisyonlarının 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29 uncu maddesinin (z) bendi kapsamında banka ve sigorta muameleleri vergisinden (BSMV) istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.