Etiket: mali tablolar

MALİ TABLOLAR İLKELERİ

III – MALİ TABLOLAR İLKELERİ : Mali tablolar ilkeleri, temel mali tabloların düzenlenmesinde işletmeler tarafından uygulanacak kuralları ifade eder. Bu düzenlemede yer almayan konularda, daha sonra yayımlanacak muhasebe standartlarına, yoksa muhasebe kavramlarına […]