Etiket: maliye teftiş kurulu

Maliye Müfettişi Gitti, Hazine ve Maliye Müfettişi Geldi.

07 Ağustos 2019 tarih ve 30855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 43) ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine eklenen Madde 227/B ile Hazine ve Maliye Bakanlığında “Teftiş Başkanlığı” kurulmuştur. 

Madde ile Hazine ve Maliye Bakanlığında “Teftiş Başkanlığı” kurulmaktadır. Teftiş Başkanlığında “hazine ve maliye müfettişi ve hazine ve maliye müfettiş yardımcısı” istihdam edilebilecektir. 2011 yılında Maliye Bakanlığı denetim birimlerinin tek çatı altında birleştirilmesi ile kapatılan Maliye Teftiş Kurulu yerine Hazine ve Maliye Teftiş Başkanlığı ihdas edilmiştir. Maliye müfettişi yerine ise hazine ve maliye müfettişi unvanı getirilmiştir. 

MÜFETTİŞ ANILARI: BOYACI ÇOCUĞUN FERASETİ

Bakan danışmanlığı yaptığım sırada kurt bir özel kalem müdürü vardı. Her gelen ziyaretçi ile inanılmaz bir şekilde muhabbet konusu açma yeteneği vardı. Bir gün sırrını sordum. “Çok basit.” dedi. “Gelen genç ise hayallerini sorarım, yaşlı ise anılarını. Başlarlar konuşmaya.” Biz de anılara başladığımıza göre yaşlı kategorisine adım attık herhalde.

Maliye Teftiş Kuruluna 1996 Ekim ayında girdim. Üç yıl muavinlik var. Kendi aramızdaki takılmalarımıza göre, kamyon muavinliğinden sonraki en zor muavinlik.