Etiket: MASAK

MASAK’A ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİ YAĞIYOR.

Suç gelirlerinin aklanması veya terörizmin finansmanı ile mücadelede ilgili mevzuat uyarınca “yükümlü” olarak sayılan gerçek ve tüzel kişiler Mali Suçları Araştırma Kurulu’na şüpheli işlem bildiriminde bulunmakla mükelleftirler. 

MASAK’a gönderilen şüpheli işlem bildirimleri veri işleme (veri tabanına kayıt, doğrulama ve skorlama) süreçlerinden geçirildikten sonra işleme alınmakta; mahiyeti, işlem tutarı, bağlantıları gibi kriterlere göre analiz, değerlendirme veya incelemeye tabi tutulmaktadır.

Oktay ÜSTÜN Kimdir?

Oktay Üstün Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 

MASAK Uzmanlığı, MASAK Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuş olan Oktay ÜSTÜN’ün, karapara aklama ve terörün finansmanı konularında yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.