Etiket: MASAK

MASAK’A ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİ YAĞIYOR.

Suç gelirlerinin aklanması veya terörizmin finansmanı ile mücadelede ilgili mevzuat uyarınca “yükümlü” olarak sayılan gerçek ve tüzel kişiler Mali Suçları Araştırma Kurulu’na şüpheli işlem bildiriminde bulunmakla mükelleftirler. 

MASAK’a gönderilen şüpheli işlem bildirimleri veri işleme (veri tabanına kayıt, doğrulama ve skorlama) süreçlerinden geçirildikten sonra işleme alınmakta; mahiyeti, işlem tutarı, bağlantıları gibi kriterlere göre analiz, değerlendirme veya incelemeye tabi tutulmaktadır.

Oktay ÜSTÜN Kimdir?

Oktay Üstün Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 

MASAK Uzmanlığı, MASAK Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuş olan Oktay ÜSTÜN’ün, karapara aklama ve terörün finansmanı konularında yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

MASAK MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 19.11.1996 tarihinde yürürlüğe giren 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının önlenmesine Dair Kanun ile kurulmuştur. 17 şubat 1997 tarihinde faaliyetine başlamıştır. Görev ve yetkileri 18.10.2006 tarihinde yürürlüğü giren 5549 […]

Kara Para Aklama İle Mücadelede Nakit İşlem Bildirimi ve Türkiye Uygulaması

Aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında yükümlülerce yapılması zorunlu olan bildirimler, aklayıcı ve terörü finanse edenlerin finansal sistemi kendi amaçları için kullanmalarını önleme, kullananların tespit ve cezalandırılması amaçlarına hizmet eden önemli bir araçtır. Uygulaması yaygın bildirim türleri;

1- Şüpheli işlem bildirimi-ŞİB (Suspicious Transaction Report -STR)(7),

2- Nakit işlem bildirimi-NİB (Cash Transaction Report – CTR)(8) ve

3- Uluslararası fon transferlerine ilişkin bildirimdir.