Etiket: Matrah artırımı

AYM: Vergi İncelemesi Sonucu Tarh Edilen Vergiden Matrah Artırımı Nedeniyle Ödenen Verginin Mahsubu hk.

PDF Formatı ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2022/8 Karar Sayısı : 2022/14 Karar Tarihi : 24/2/2022 R.G.Tarih-Sayısı : Tebliğ edildi İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Konya Bölge İdare Mahkemesi 1. Vergi Dava Dairesi […]

7326 Sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun 09.06.2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanun No. 7326   Kabul Tarihi: 3/6/2021       Kapsam ve tanımlar MADDE 1- (1) […]

MATRAH/VERGİ ARTIRIMINDAN YARARLANMANIN DEFTER VE BELGE İBRAZ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE ETKİSİ

 Dr. Hasan AYKIN PDF Formatı I- GİRİŞ 03.08.2016 tarih 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun mükellefler açısından çok önemli düzenlemeler içermekte, kaçırılmaması gereken büyük fırsatlar sunmaktadır. Bunlar;  borçların yeniden yapılandırılması, […]