Etiket: Merkezi yönetim

VATANDAŞ KESİN HESABI NEDİR?

Vatandaş kesin hesabı, Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanununun kamu hizmetlerini finanse eden vatandaşlar için oldukça teknik metinler olmasından hareketle ortaya çıkmış; devletin gelir kaynakları ile harcamalarını vatandaşa daha sade ve teknik ifadelerden arındırılmış bir biçimde sunmak ve maliye politikasının anlaşılmasını sağlamak amacıyla başlatılan bir uygulamadır.

Merkezi Yönetim Nedir?

Merkezi yönetim; ülkenin genelini ilgilendiren ve vatandaşların ortak nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan hizmetleri yerine getirmekle görevli kamu idarelerinin oluşturduğu örgütü ifade etmektedir.