Etiket: mücbir sebep zayi olan defterler

Özelge: Cari Yıla Ait Olup Zayi Olan Defter Yerine Tasdik Ettirilen Deftere Kayıtlar Dönem Başından İtibaren Yazdırılabilir mi?

Özet: Mükellef, sel baskını nedeniyle defterlerinin zayi olduğunu, cari yıla ilişkin olarak yeniden tasdik ettirilen deftere ilgili dönem başından (01.01…..) tarihinden itibaren bilgisayar ortamındaki kayıtları yazdırıp yazdıramayacağını sormuştur. 

İdare, bilgisayar kayıtlarında yer alan defterlere ilişkin bilgilerin yeni tasdik edilen cari dönemi ilişkin defterlere yazılmasının mümkün bulunduğu yönünde görüş vermiştir.