Etiket: muhasebe kaydı

520 Hisse Senetleri İhraç Primleri Hesabı İşleyişi, Örnek Muhasebe Kaydı

Tekdüzen Muhasebe Sistemine göre, emisyon primleri sermaye yedekleri arasında bulunan “520- Hisse Senetleri İhraç Primleri” hesabına kaydedilmek suretiyle muhasebeleştirilir.

Yeni çıkarılan hisse senetlerinin nominal değerleri üzerindeki bir fiyattan satışından kaynaklanan primler bu hesapta izlenir.  Hisse senetlerinin nominal fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark olan emisyon primi “520- Hisse Senetleri İhraç Primleri” hesabının alacağına kaydedilir.

Özelge: Sigortalılara, Hazinece Karşılanan Prim Desteği ve Muhasebe Kaydı

İlgi sayılı özelge talep formunda, asgari ücret desteğinin 6661 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanun’a geçici 68 inci madde ile eklendiğini, 2016/1 inci aydan itibaren başladığını ve SGK ile ilk mahsuplaşma işleminin 2016/Mart ayında gerçekleştiğini, bu desteğin Aylık Prim Hizmet belgesinde gözükmediğini belirterek;